Dokumenter


Ejerforeningen Kirkevænget 6 ABC

Kære beboer


På siden her finder du generalforsamlingsdokumenter, andre dokumenter og info om igangværende projekter på Kirkevænget 6 ABC.

Generalforsamlingsdokumenter


Dato


21.05.201502.06.201631.08.201622.03.201715.06.201716.05.201802.05.2019Dagsorden og referat


Regnskab og budget

Øvrige dokumenter (links)

Vinduesprojekt


Vinduerne og deres stand har været emne for debat på mange generalforsamlinger gennem tiden, her gives blot et oprids om drøftelserne de senere år.


På den ordinære generalforsamling 21-05-15, blev der nedsat en arbejdsgruppe/vinduesudvalg med Paul Lenzberg og Henrik Nordahl, der skulle indhente tilbud på udskiftning af vinduerne i ejendommen.


På den ordinære generalforsamling 02-06-16 skulle der være fremlagt et oplæg med en indstilling til beslutning. Vinduesudvalget var desværre ikke nået så langt, men 2 tilbud blev gennemgået på generalforsamlingen. Det blev besluttet at bestyrelsen skulle gå videre med at få kvalificeret de indhentede tilbud.


På den ekstraordinære generalforsamling 31-08-16 blev der af bestyrelsen fremlagt et oplæg som bestyrelsen og den udpegede uvildige rådgiver fra Bolius, Marianne Zabell, havde indstillet til beslutning på generalforsamlingen. Oplæggets primære elementer var tilbud fra en leverandør, en specifik vinduesfabrikant og en finansieringsmodel med tilhørende vedtægtsændring. Forslaget om kollektiv udskiftning af vinduer blev nedstemt.


På generalforsamlingen 15-06-17 blev det vedtaget at hæve indbetalingen til vedligeholdelsesfonden, for at igangsætte en opsparing til et kommende vinduesprojekt - i første omgang mod Kirkevænget. Dette forventes umiddelbart tidligst at finde sted i 2022.